Kirkkovaltuusto
Konttinen Sirkka  puheenjohtaja

Sorjonen Liisa varapj
Hassinen Arja
Ikonen Antti
Jeskanen Silja
Kettunen Päivi
Korhonen Pekka
Leinonen Aini
Lipsanen Eila
Määttänen Toivo
Puhakka Ulla Maija
Sivonen Hannu
Timoskainen Katja
Turunen Jari
Vainikainen Vesa

Kuva, jossa on ihmisiä kokouksessa tekemässä muistiinpanoja.
Kirkkoneuvosto
Seppo Kuosmanen puheenjohtaja
Ulla Maija Puhakka varapj
Antti Ikonen  
Päivi Kettunen  
Arja Hassinen  
Eila Lipsanen  
Toivo Määttänen  
Silja Jeskanen  
Jari Turunen