Ilomantsin seurakunnan hallinto ja päätöksenteko

Seurakunnan hallinto perustuu kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. Ylintä valtaa käyttää kirkkovaltuusto, jonka päätöksiä toimeenpanee ja jolle asiat valmistelee valtuuston valitsema kirkkoneuvosto.

Päätöksenteosta kirkkovaltuustossa vastaavat seurakuntavaaleilla valitut kirkkovaltuuston jäsenet. Seurakuntavaalit käydään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänioikeus on 16 vuotta täyttäneillä seurakuntalaisilla. Seuraavat seurakuntavaalit käydään vuonna 2026.

Suomen ev.lut. kirkon ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva kirkolliskokousLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Edustajat tähän kirkon eduskuntaan valitaan vaaleilla neljän vuoden välein. Viimeisimmät vaalit pidettiin helmikuussa 2024. Kirkolliskokousedustajia valittaessa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen jäsenet sekä papit.

Talous

Seurakunta rahoittaa toimintansa verotuloilla ja metsätalouden tuotoilla.

 

Talousarvio 2024 ja Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026

Tilinpäätös 2023

Kuva, jossa on ihmisiä kokouksessa tekemässä muistiinpanoja.

Seurakuntalaisena sinulla on mahdollisuus tehdä aloite

Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloite seurakunnan toimintaa ja hallintoa koskevassa asiassa.

Seurakuntaa koskeva aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan toimistoon, jonka jälkeen kirkkoneuvosto käsittelee aloitteen. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.

Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite - kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous.