Kirkkovaltuusto
Konttinen Sirkka  puheenjohtaja

Sorjonen Liisa varapuheenjohtaja
Hassinen Arja
Ikonen Antti
Jeskanen Silja
Kettunen Päivi
Korhonen Pekka
Leinonen Aini
Lipsanen Eila
Määttänen Toivo
Puhakka Ulla Maija
Sivonen Hannu
Timoskainen Katja
Turunen Jari
Vainikainen Vesa

Kuva, jossa on ihmisiä kokouksessa tekemässä muistiinpanoja.

Kirkkoneuvosto

Juha Aronenpuheenjohtaja
Ulla Maija Puhakkavarapuheenjohtaja
Antti Ikonen 
Päivi Kettunen 
Arja Hassinen 
Eila Lipsanen 
Toivo Määttänen 
Silja Jeskanen 
Jari Turunen