Kirkkovaltuusto

Hassinen Arja   puheenjohtaja
Turunen Jari varapuheenjohtaja
Hyttinen Mauri
Hämäläinen Pertti
Ikonen Antti
Ikonen Helena
Junnilainen Pekka
Kaltiainen Kirsi
Kettunen Päivi
Leskinen Pentti
Mononen Liisa
Määttänen Toivo
Niemi Kari
Piipponen Riitta-Miina
Sivonen Hannu

Kuva, jossa on ihmisiä kokouksessa tekemässä muistiinpanoja.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoherra puheenjohtaja
Antti Ikonen varapuheenjohtaja
Helena Ikonen  
Kirsti Kaltiainen  
Päivi Kettunen  
Toivo Määttänen  
Hannu Sivonen