Ristiäiset

 

"Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä." Psalmi. 139:13

 

Ristiäisissä, eli kastejuhlassa ihminen saa kasteen, jonka kautta hänet liitetään kotiseurakunnan ja samalla maailmanlaajuisen kirkon jäseneksi. Kaste perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. (Matt. 28:18-20)

 

Huoltajat päättävät yhdessä lapsen kastamisesta. Halutessanne kastaa lapsenne, ottakaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon, puh. 0400 364 200.

Pappi kastaa lapsen.