Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa. Se valvoo seurakunnan etua, valmistelee kirkkovaltuustolle tulevat asiat ja huolehtii valtuuston tekemien päätösten toimeenpanosta.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoherra puheenjohtaja
Antti Ikonen varapuheenjohtaja
Helena Ikonen  
Kirsi Kaltiainen  
Päivi Kettunen  
Toivo Määttänen  
Hannu Sivonen