Nimikkokohteet

 

Kiina 

Suomen Lähetysseuran kautta:

1. Kirkkojen ja seurakuntatilojen rakennushankkeet. Kiinassa uskonnolliset kokoontumiset ovat sallittuja vain uskonnolliseen toimintaan rekisteröidyissä tiloissa.

2. Huumevieroitustyö Toivon kodin-kuntoutuskeskuksessa Yunanin maakunnassa Ruilin kaupungissa. Kuntoutusohjelma perustuu kristillisiin arvoihin ja sen tavoitteena on päihteettömyys.
 

Mongolia 

Darhanin luterilainen raamattukoulu Lähetysyhdistys Kylväjän kautta. Raamattukoulu antaa opetusta seurakuntien vastuunkantajille ja vapaaehtoisille.

Mongolia avautui ulkomaailmalle 1990-luvun alussa. Kristittyjä arvioidaan olevan noin 60 000, valtaosa nuoria tai nuoria aikuisia. Seurakuntien perustoiminta hoituu itsenäisesti ilman lähetystyöntekijöitä. Koulutusta kuitenkin tarvitaan, sillä kristinuskon tuntemus on ohutta.


Intia

Medialähetys Sanansaattajat toimii yhteistyössä TWR-Intian (Trans World Radio) kanssa. Tuemme TWR-Intian tekemiä radio- ja televisio-ohjelmia sekä jälkihoitotyötä 17 kielellä.

Ohjelmien painopistealueet ovat:

• Seurakuntien johtajien kouluttaminen ja työhön varustaminen¨
• Lapset ja nuoret: 30 % väestöstä on alle 15 v.
• Lukutaidottomat: yli 15-vuotiaista on 27 % lukutaidottomia
• Naiset
• Hygieniaan, ravitsemukseen, terveydenhoitoon ja lastenkasvatukseen liittyvät opetusohjelmat.


Etu-Aasia 

Seurakuntamme nimikkolähetti työskentelee Etu-Aasiassa.

Intialaisella kadulla kulkee paljon ihmisiä. Taustalla kirkko.