Tietoa sukuselvityksestä

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat ottaneet käyttöön kirkon yhteisen jäsenrekisterin, Kirjurin. Jäsenrekisterissä on myös seurakunnan jäsenen perhesuhdetiedot (avioliitot, lapset, vanhemmat).
Seurakunnat toimivat jäsentensä virallisina väestökirjanpitoviranomaisina 1.10.1999 asti. Seurakuntien jäsenrekisteriä on sen jälkeen pidetty säännöllisesti ajan tasalla väestötietojärjestelmän avulla. Kirjuri ei toistaiseksi sisällä kattavasti tietoja vanhoista tapahtumista (ajalta ennen 1.10.1999), vaan nämä tiedot ovat edelleenkin seurakuntien vanhoissa kirkonkirjoissa.
- vainajasta tilataan sukuselvitys perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jonka jäsen vainaja oli kuollessaan; tämä todistus kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti (vainajasta ei tarvitse tilata erillisiä todistuksia mahdollisista muista Suomen ev.lut. kirkon seurakunnista, joissa hän on ollut jäsen 1.10.1999 jälkeen)
- todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta tilataan niistä ev.lut. seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla
- ns. elää-todistus eli todistus elossa olevasta ev.lut. kirkon jäsenestä tilataan siitä ev.lut. seurakunnasta, jossa hän on kirjoilla


Esimerkki 1:
Rovaniemen ev.lut. seurakunnan jäsen on nyt kuollut. Hän on ollut ennen Rovaniemelle muuttamista Suomen ev.lut. kirkon jäsen seuraavien paikkakuntien seurakunnissa: hän on muuttanut Rovaniemelle Kajaanista vuonna 2009, Kajaaniin Seinäjoelta vuonna 2002, Seinäjoelle Tampereelta vuonna 1995 ja Tampereelle vuonna 1950 Helsingistä, joka on hänen syntymäkotikuntansa.
Rovaniemen seurakunta antaa vainajasta perunkirjoitusta varten todistuksen, joka kattaa kirkon yhteisessä jäsenrekisterissä olevat vainajan perhesuhdetiedot 1.10.1999 alkaen, hänen kuolemaansa asti. Vastaavaa todistusta Kajaanin seurakunnasta ei ole tarpeen pyytää. Ajalta ennen 1.10.1999 sukuselvitykset vainajasta tilataan niistä seurakunnista, joissa hän on ollut jäsen eli Seinäjoelta, Tampereelta ja Helsingistä.


Esimerkki 2:
Rovaniemen ev.lut. seurakunnan jäsen on nyt kuollut. Hän on ennen Rovaniemelle muuttamistaan asunut ainoastaan Kajaanissa. Hän muutti syntymäkotikunnastaan Kajaanista Rovaniemelle vuonna 1967.
Rovaniemen seurakunta antaa vainajasta perunkirjoitusta varten todistuksen, joka kattaa kirkon yhteisessä jäsenrekisterissä olevat vainajan perhesuhdetiedot 1.10.1999 alkaen, hänen kuolemaansa asti. Rovaniemen seurakunta antaa samalla myös todistuksen 1.10.1999 edeltävältä ajalta omien kirkonkirjojensa perusteella aina vuoteen 1967 asti. Kajaanin seurakunta antaa oman todistuksensa siltä ajalta, kun vainaja oli sen jäsen.